Skip to main content
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TẠI BÌNH THUẬN

Từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận mở lớp “Bồi dưỡng Nghiệp

3 ĐỢT TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI TOEIC CUỐI NĂM 2018

Theo như thông báo của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS) thì định dạng đề thi TOEIC quốc tế sẽ tha