Nhảy đến nội dung

Nhân sự

Tang%20Huu%20Tan.jpg

 TS. TĂNG HỮU TÂN

Giám đốc Trung tâm

Email: tanghuutan@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

Thu%20Th%E1%BB%A7y.jpg

NGUYỄN THỊ THU THUỶ

Trợ lý Giám đốc

Email: nguyenthithuthuy@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

La%20Huynh%20Phuoc.jpg

LA HUỲNH PHƯỚC

Nhân viên

Email: lahuynhphuoc@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

Nhat%20Tan.jpg

NGUYỄN NHẬT TÂN

Chuyên viên đào tạo

Email: nguyennhattan1@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

Phan%20Thi%20Hong%20Tham.jpg

PHAN THỊ HỒNG THẮM

Chuyên viên đào tạo

Email: phanthihongtham@tdt.edu.vn

ĐT: (028) 2242 6789

 

 

 

Cán bộ dự án SDTC - IECD: (Đang cập nhật)