Nhảy đến nội dung
SỰ KHÁC NHAU GIỮA TOEIC 2 KỸ NĂNG VÀ TOEIC 4 KỸ NĂNG?
Chúng ta hay nghe những câu như “đi thi Toeic”, “mình cần Toeic 500 điểm” hay “trường mình yêu cầu Toeic 4 kỹ năng để xét tốt nghiệp ra trường”.
LUYỆN THI TOEIC 500+, 600+ KHÓA THÁNG 6/2018
Tổng khai giảng: 04/06/2018, Tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 (18h-20h30).
Subscribe to TOEIC