Nhảy đến nội dung
SỰ KHÁC NHAU GIỮA TOEIC 2 KỸ NĂNG VÀ TOEIC 4 KỸ NĂNG?
Chúng ta hay nghe những câu như “đi thi Toeic”, “mình cần Toeic 500 điểm” hay “trường mình yêu cầu Toeic 4 kỹ năng để xét tốt nghiệp ra trường”.
Subscribe to 2 KY NANG