Nhảy đến nội dung
TIẾNG ANH THÀNH TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học tốp trên đặt ra tiêu chí, thêm phương thức xét tuyển có môn Tiếng Anh, xét chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế.
TỔ CHỨC KHÓA HỌC "NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM" CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Ngày 14/11/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã Hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng kết hợp với Viện Nghiên Cứu Sư Phạm – Đại học Sư Phạm Hà Nội tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên đại học, cao đẳng khóa 03.2018 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Với sự có mặt của TS. Tống Xuân Tám và hơn 30 anh chị học viên có mặt tại phòng C211 vào lúc 18:00 để khai giảng và học môn học đầu tiên của khóa học. 

KẾT NỐI ĐẠI HỌC, DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 26/11/2018 tại trụ sở UBND Tỉnh Bình Định, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng với các đại học và doanh nghiệp Châu Âu đã có chuyến thăm và làm việc với Tỉnh. 

Với mục đích tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư tại Bình Định, các đại học và doanh nghiệp Châu Âu gồm: Đại học Tomas Bata, Đại học công nghệ Brno và Tập đoàn BR (Cộng hòa Czech) đã có buổi trao đổi với UBND Tỉnh về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các lĩnh vực mà Tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư của Tỉnh.

BẾ GIẢNG LỚP "KỸ NĂNG SƯ PHẠM" HỢP TÁC VỚI LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 19/11/2018 diễn ra lễ bế giảng khóa học "Kỹ năng sư phạm" do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức dành cho cán bộ công đoàn chuyên trách; Thường trực Công đoàn huyện, ngành tương đương; tổ giảng viên kiêm chức và các đối tượng khác có nhu cầu.

Mục đích khóa học “Kỹ năng sư phạm" được xác định là sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THEO MÔ HÌNH HIỆN ĐẠI” CHO EVN TP.HCM

Từ ngày 31/10/2018 đến 01/11/2018 diễn ra khóa học "Nghiệp vụ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo mô hình hiện đại" do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức dành cho Trưởng và Phó Phòng TCNS (hoặc Trưởng và Phó Phòng HCTH - phụ trách công tác TCNS) các đơn vị; chuyên gia quản trị nguồn nhân lực.

Mục đích khóa học được xác định là sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

KHAI GIẢNG LỚP "KỸ NĂNG SƯ PHẠM" HỢP TÁC VỚI LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA

Từ ngày 13/11/2018 đến 19/11/2018 diễn ra khóa học "Kỹ năng sư phạm" do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức dành cho cán bộ công đoàn chuyên trách; Thường trực Công đoàn huyện, ngành tương đương; tổ giảng viên kiêm chức và các đối tượng khác có nhu cầu.

Mục đích khóa học “Kỹ năng sư phạm" được xác định là sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

KHAI GIẢNG 02 KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN TẠI TỈNH GIA LAI

Từ ngày 01/11/2018 đến 03/11/2018 diễn ra khóa học “Bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển nguồn nhân sự cho công chức quản lý sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện” và khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho CBCC cấp xã” (lớp 2) do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai tổ chức.

BẾ GIẢNG KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VĂN HÓA CÔNG SỞ, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO CBCC CẤP XÔ ĐỢT 1 TẠI TỈNH GIA LAI

Trong 03 ngày 30/10/2018 và 01/11/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai tổ chức thành công khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho CBCC cấp xã” đợt đầu tiên cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức cấp xã tại tỉnh Gia Lai.

Mục tiêu khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG

Trong 02 ngày 26 & 27/10/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công khóa học “Vai trò của tổ chức Công đoàn dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0” cho các Ủy viên BCH Công đoàn cấp trên cơ sở; Các Chủ tịch/phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Mục tiêu khóa học nhằm:

NGÀY HỘI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP 2018

Sáng ngày 20/10/2018 vừa qua, tại Hội trường 10F, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Ngày hội sinh viên với doanh nghiệp 2018 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 21 năm ngày thành lập khoa. Đến tham dự ngày hội có sự tham gia của hơn 20 cơ quan, doanh nghiệp thân hữu của Khoa trong suốt thời gian qua. 

Subscribe to Tin tức - Sự kiện