Nhảy đến nội dung
TỔ CHỨC KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN” TẠI BÌNH THUẬN ĐỢT 2

Để tiếp nối chương trình khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn” đợt 1 diễn ra từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tiếp tục tổ chức đợt 2 của khóa học này, diễn ra từ ngày 04/10/2018 đến 05/10/2018 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại Bình Thuận.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM” CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH; THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN HUYỆN VÀ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Từ 3/10/2018 đến 5/10/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai giảng khóa học về “Kỹ năng sư phạm” cho các học viên là Cán bộ công đoàn chuyên trách; Thường trực Công đoàn huyện, ngành tương đương; Tổ giảng viên kiêm chức và các đối tượng khác có nhu cầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu của khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC VỀ “NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN” CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH TẠI GIA LAI

Từ 18/09/2018 đến 31/12/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học về “Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn”

TỔ CHỨC KHÓA HỌC VỀ “GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG” CHO CÁN BỘ THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC).

Từ 19/06/2018 đến 13/07/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức 3 khóa học về “Giải pháp tăng năng suất lao động” cho các học viên là

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM KẾT HỢP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ LÀM VIỆC ĐỘC LẬP” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)

Từ 04/06/2018 đến 31/08/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đúc Thắng đã tổ chức 7 lớp về “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho các học viên là c

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TẠI BÌNH THUẬN

Từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận mở lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn” cho đội ngũ cán bộ Công đoàn.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO DOANH NGHIỆP 2018” TẠI TỈNH GIA LAI
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp”
3 ĐỢT TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI TOEIC CUỐI NĂM 2018
Theo như thông báo của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS) thì định dạng đề thi TOEIC quốc tế sẽ thay đổi.
Subscribe to Tin tức - Sự kiện