Nhảy đến nội dung

Đội ngũ giảng viên Việt Nam và nước ngoài

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG TRUNG

STT Giảng viên Kinh nghiệm và chức vụ
1 ThS. Nguyễn Hạnh Nam Thùy  
2 ThS. Huỳnh Nguyễn Thùy Trang  
3 ThS. Nguyễn Thị Thiên Phượng  
4 ThS. Lương Diệu Vinh  

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG HÀN

STT Giảng viên Kinh nghiệm và chức vụ
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  
2 Nguyễn Thị Thu Hằng  
3    
4    

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG NHẬT

STT Giảng viên Kinh nghiệm và chức vụ
1       Nguyễn Hồng Phú  
2 Nguyễn Thị Nguyệt Quế  
3    
4    

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG ANH (TOEIC, IELTS, ...)

STT Giảng viên Kinh nghiệm và chức vụ
1 Đỗ Cẩm Tú  
2 Phạm Minh Dạ Yến  
3 Phạm Minh Huy  
4    

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM VÀ NGHIỆP VỤ

STT Giảng viên  
1 PGS.TS. Tống Xuân Tám  
2 TS. Hà Tài Sáu  
3 TS. Nguyễn Thị Minh  
4 ThS. Hà Trung Thành  
5 ThS. Tô Nhi A  
6 ThS. Lê Thị Thương  
7 TS. Phạm Thị Thanh Huyền  
8 ThS. Trần Thanh Quang  
9 PGS.TS. Đặng Thiện Ngôn  
10 LS. Nguyễn Văn Ngoan