Nhảy đến nội dung

File MP3 các quyển giáo trình tiếng Trung - Nhật - Hàn (update 2019)

Các bạn học viên vui lòng truy cập link sau và chọn tải xuống các file liên quan đến môn học nhé:

- Sách tiếng Trung: 301 câu Đàm thoại tiếng Trung Quốc tập 1 và tập 2:

https://drive.google.com/drive/folders/1y6RxzTauIOW2YW3Me9xHA5VeERpm2Ckk?usp=sharing

 

- Sách tiếng Hàn: Sejong 1, 2, 3 và 4

https://drive.google.com/drive/folders/1V2zO2wuxcw8YPDMcMjrTXGA1AGOiW8ra?usp=sharing

 

- Sách tiếng Nhật: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BD32KyuQCSb1bP0dlo6dgnpUy3G5Qxec?usp=sharing

 

File khá nặng, các bạn nhớ chọn nơi có internet tốt và file download về nhớ giải nén ra để sử dụng nhé!