Nhảy đến nội dung

Giới thiệu trung tâm

Lịch sử hình thành
Năm 2004, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng và tổ chức phi chính phủ quốc tế Education for Development (EFD) đã cùng nhau thực hiện một dự án đào tạo nâng cao năng lực cho các nhân viên công tác xã hội tại Việt Nam, đây chính là tiền thân của Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) như hiện nay. Dự án ngày kết thúc vào cuối năm 2008 nhưng SDTC vẫn tiếp tục hoạt động đào tạo nâng cao năng lực theo yêu cầu. Bắt đầu là một phần của một dự án quốc tế, SDTC đã phát triển theo hướng độc lập, tự chủ và mở rộng hoạt động đào tạo. Từ năm 2009, sứ mạng mà SDTC không còn là các lớp đào tạo năng lực riêng cho nhân viên công tác xã hội nữa, mà hướng đến cung cấp những dịch vụ chất lượng cao và phù hợp trong lĩnh vực huấn luyện, hỗ trợ và tham vấn cho các đối tác liên quan nhằm giúp họ đạt hiệu quả cao trong công việc hiện tại và thăng tiến hơn trong tương lai. Với những kinh nghiệm và kỹ năng quản lý tích luỹ được, từ đây hoạt động của SDTC đã phát triển một cách độc lập tự chủ về tài chính. Bên cạnh đó, SDTC đã bổ sung thêm một số nội dung phù hợp và mở rộng đối tượng học viên là sinh viên và học sinh phổ thông trung học cũng như các khoá đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp từ năm 2008 đến nay.

Sứ mạng SDTC
Thông qua các dịch vụ về tập huấn, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng và thực hiện điều tra nghiên cứu kinh tế xã hội, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng/ người hưởng lợi các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhằm giúp họ cải thiện năng lực làm việc và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do và bình đẳng.

Lĩnh vực hoạt động

1. Dịch vụ tư vấn, tập huấn
Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo kế hoạch từng năm cũng như liên kết với các đối tác nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn tập huấn theo yêu cầu trong khu vực phi chính phủ, phi lợi nhuận, khu vực nhà nước, khu vực tư nhân và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước.

2. Nghiên cứu tình hình kinh tế – xã hội – môi trường
Tổ chức các hội thảo khoa học về lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.
Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học về kinh tế – xã hội – môi trường; thực hiện các dịch vụ đánh giá độc lập, khảo sát, điều tra xã hội.

3. Thực hiện các dự án phát triển

Thông qua hợp tác với các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế, SDTC tiếp nhận các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để thực hiện các dự án trong lĩnh vực phát triển cộng động
Các dự án SDTC đang thực hiện:

  • Nâng cao năng lực cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn TP. HCM
  • Hệ thống xây dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận VN”
  • Chương trình photovoice “Cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào? – Tiếng nói của người trong cuộc”