Nhảy đến nội dung

Tại sao phải học Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch Nội địa/Quốc tế???

 

Thứ nhất, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế là một trong những điều kiện bắt buộc để đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Thứ hai, hướng dẫn viên du lịch hành nghề hướng dẫn viên mà không có thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định của Nghị định 45/2019/NĐ-CP.

Thứ ba, các công ty du lịch, lữ hành sử dụng người lao động không có thẻ hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên giả để hướng dẫn cho khách du lịch, sẽ bị phạt từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành từ 6 tháng đến 12 tháng theo quy định của Nghị định 45/2019/NĐ-CP.

--

ĐĂNG KÝ HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ Ở ĐÂU???

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là một trong những đơn vị được Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch Nội địa/Quốc tế theo công văn số 117/TCDL-LH (Xem Công văn số 117/TCDL-LH, tại đây).

E Đăng ký ngay tại: http://tiny.cc/vah8tz

E Thông tin khóa học gần nhất tại: https://sdtc.tdtu.edu.vn/thong-bao-chieu-sinh-khoa-hoc-nghiep-vu-huong-dan-du-lich-noi-diaquoc-te-thang-32021

E Hướng dẫn tham gia khóa học tại: https://tinyurl.com/4acu3eka

E Liên Hệ: 028. 667. 00. 567 (Mr. Văn)

E Email: sdtc@tdtu.edu.vn

E Địa chỉ: Văn Phòng E0011 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.

--

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ

Mặt trước

mat truoc

Mặt sau

mat sau

 

E Các văn bản pháp luật liên quan:

1. Luật du lịch năm 2017. (Xem tại đây)

2. Nghị định 168/2017/NĐ-CP. (Xem tại đây)

3. Nghị định 45/2019/NĐ-CP. (Xem tại đây)

4. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. (Xem tại đây)

5. Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL. (Xem tại đây)

6. Quyết định 92/QĐ-TCDL. (Xem tại đây)