Nhảy đến nội dung

Thông báo chiêu sinh "Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên"

Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

THÔNG BÁO

Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;

Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; Đảm bảo đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ, công chức, viên chức, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội cùng Phòng Tổ chức hành chính phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

- Viên chức làm việc ở bộ phận hành chính, đơn vị, phòng, ban, khoa của Trường Đại học Tôn Đức Thắng chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước.

- Cán bộ trong các tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước.

- Các đối tượng khác có nhu cầu đi học.

2. Thời lượng học              : Khoảng 03 tháng

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng Ngạch chuyên viên, ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

3. Khai giảng dự kiến       : 12/12/2020 (Lịch học vào các buổi Thứ 7 & CN)

4. Thời hạn đăng ký         : Trước 17h00 ngày 04/12/2020

 ==> Link đăng ký:  Tại đây  (bấm vào) hoặc: https://bom.to/DeWAruZ

5. Học phí                           : 4.400.000đ/học viên (Lớp tối thiểu 50 học viên)

**Chương trình ưu đãi giảm 15% kinh phí (còn lại: 3.740.000đ/học viên) cho cán bộ, giảng viên, viên chức đang công tác tại TDTU.

**Kinh phí chưa bao gồm: tài liệu và chi phí hỗ trợ đào tạo,...

**Giảm 15% học phí cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại TDTU

6. Địa điểm học                : Trường Đại học Tôn Đức Thắng

                                           19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

 

7. Hồ sơ và thủ tục đăng ký

- Đơn đăng ký theo mẫu (đính kèm).

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (Photo công chứng).

- Bằng tốt nghiệp đại học, CMND (photo công chứng).

- 02 ảnh 3x4.

- Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị (bản chính).

8. Liên hệ đăng ký

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Phòng E0011, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6670 0567 – 0945 318 171 (Đ/c Văn), Số nội bộ: 137

Email: sdtc@tdtu.edu.vn  - Website: sdtc.tdtu.edu.vn

Trân trọng./.