Nhảy đến nội dung

Tóm tắt cấu trúc đề thi TOEIC định dạng mới 2019

Tóm tắt các thay đổi của đề thi TOEIC quốc tế:

1. Phần Listening:
- Giảm phần 1: 4 câu
- Giảm phần 2: 5 câu
=> Tăng 9 câu cho phần 3
- Phần 4 không có thay đổi gì cả
=> Tổng thể phần Listening vẫn là 100 câu.

 

2. Phần Reading:
- Giảm phần 5: 10 câu
=> 
- Tăng phần 6: 4 câu
- Tăng phần 7: 6 câu
=> Tổng thể phần Reading vẫn là 100 câu.

 

Theo ETS, tổng thể và mức độ khó của định dạng đề thi mới sẽ không thay đổi. 
Tuy nhiên, theo nhận định chung thì sự thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến cách thức ôn tập và luyện thi của các bạn.

TOEIC%20m%E1%BB%9Bi.PNG