Nhảy đến nội dung

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TOEIC 2 KỸ NĂNG VÀ TOEIC 4 KỸ NĂNG?
Chúng ta hay nghe những câu như “đi thi Toeic”, “mình cần Toeic 500 điểm” hay “trường mình yêu cầu Toeic 4 kỹ năng để xét tốt nghiệp ra trường”.
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “TÂM LÝ CÔNG NHÂN VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA AN TOÀN VỆ SINH” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)
Ngày 29 & 30/3/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) đã khai giảng lớp “Tâm lý Công nhân và Kỹ năng hoạt động của An toàn vệ sinh viên”.
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM (EVNHCMC)
Vào ngày 06/09/2017 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Thắng đã khai giảng 03 khóa học “Kỹ năng sư phạm”.
3 ĐỢT TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI TOEIC CUỐI NĂM 2018
Theo như thông báo của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS) thì định dạng đề thi TOEIC quốc tế sẽ thay đổi.
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO DOANH NGHIỆP 2018” TẠI TỈNH GIA LAI
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp”
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TẠI BÌNH THUẬN

Từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận mở lớp “Bồi dưỡng Nghiệp