Nhảy đến nội dung
KHAI GIẢNG LỚP "KỸ NĂNG SƯ PHẠM" HỢP TÁC VỚI LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA

Từ ngày 13/11/2018 đến 19/11/2018 diễn ra khóa học "Kỹ năng sư phạm" do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức dành cho cán bộ công đoàn chuyên trách; Thường trực Công đoàn huyện, ngành tương đương; tổ giảng viên kiêm chức và các đối tượng khác có nhu cầu.

Mục đích khóa học “Kỹ năng sư phạm" được xác định là sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

BẾ GIẢNG KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VĂN HÓA CÔNG SỞ, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO CBCC CẤP XÔ ĐỢT 1 TẠI TỈNH GIA LAI

Trong 03 ngày 30/10/2018 và 01/11/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai tổ chức thành công khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho CBCC cấp xã” đợt đầu tiên cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức cấp xã tại tỉnh Gia Lai.

Mục tiêu khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG

Trong 02 ngày 26 & 27/10/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công khóa học “Vai trò của tổ chức Công đoàn dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0” cho các Ủy viên BCH Công đoàn cấp trên cơ sở; Các Chủ tịch/phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Mục tiêu khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN” TẠI BÌNH THUẬN ĐỢT 2

Để tiếp nối chương trình khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn” đợt 1 diễn ra từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tiếp tục tổ chức đợt 2 của khóa học này, diễn ra từ ngày 04/10/2018 đến 05/10/2018 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại Bình Thuận.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM” CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH; THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN HUYỆN VÀ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Từ 3/10/2018 đến 5/10/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai giảng khóa học về “Kỹ năng sư phạm” cho các học viên là Cán bộ công đoàn chuyên trách; Thường trực Công đoàn huyện, ngành tương đương; Tổ giảng viên kiêm chức và các đối tượng khác có nhu cầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu của khóa học nhằm:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC VỀ “NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN” CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN NGÀNH TẠI GIA LAI

Từ 18/09/2018 đến 31/12/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học về “Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn” cho các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các Công đoàn cơ sở khu vực Hành chính sự nghiệp, trực thuộc Công đoàn ngành và tương đương tại nhiều huyện: Huyện Đăk Đoa, huyện Kbang, huyện Krông Pa, huyện Chư Prông,… Tổng cộng tổ chức 10 khóa học (mỗi khóa học diễn ra trong 3 ngày).

Mục tiêu của khóa học nhằm:

KHAI GIẢNG KHÓA “BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ KỸ NĂNG LẬP ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG”

Vào ngày 06 & 07/07/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng công tác quản lý, tổ chức và kỹ năng lập đề án triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công”.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC; KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH”

Từ ngày 28/06 đến 30/06/2018, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã khai giảng khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức; kỹ năng phân tích, mô tả trong công việc và đánh giá hiệu quả công việc trong cơ quan hành chính” dành cho các Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng tổ chức, Chánh văn phòng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Trưởng phòng nội vụ và Chánh văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Subscribe to Sở Ban Ngành LĐCĐ