Nhảy đến nội dung
ENDING CEREMONY THE "OFFICE CULTURE, PROFESSIONAL ETHICS AND MANNERS REGULATIONS FOR COMMUNE-LEVEL OFFICE WORKERS" TRAINING CLASS FOR GIA LAI PROVINCE'S DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS

In 03 days from October 30th till November 1st, Social Development Training Center (SDTC) - Ton Duc Thang University joined hand with Gia Lai Province's Department of Internal Affairs and successfully organizing the "Office culture, professional ethics and manners regulations fro commune-level office workers" first training class for the heads and commune-level office workers in Gia Lai province. 

The goals of the training class includes:

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN” TẠI BÌNH THUẬN ĐỢT 2

Để tiếp nối chương trình khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn” đợt 1 diễn ra từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tiếp tục tổ chức đợt 2 của khóa học này, diễn ra từ ngày 04/10/2018 đến 05/10/2018 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại Bình Thuận.

Subscribe to News