Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Đối tượng đào tạo

HỌC SINH - SINH VIÊN
Luyện thi TOEIC, Thiết kế đồ họa (Photoshop, illustrator,..), Kỹ năng làm việc trong môi trường nước ngoài, Quản lý & Tổ chức sự kiện, Truyền thông - Marketing, Chuyên viên nhân sự,...
DOANH NGHIỆP
Nghiệp vụ sư phạm, Văn hóa doanh nghiệp, Kỹ năng lãnh đạo – quản lý, Văn hóa giao tiếp công sở, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý thời gian, Sơ đồ tư duy trong công việc,…
SỞ - BAN - NGÀNH - LIÊN ĐOÀN LĐ
Bồi dưỡng Nghiệp vụ công đoàn cơ sở, Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học cao đẳng, Chuyên viên nhân sự, Kế toán tổng hợp,…
DỰ ÁN, CỘNG ĐỒNG
Quản lý dự án phát triển, Kỹ năng viết đề án xin tài trợ, Đánh giá dự án phát triển, Kỹ năng phân tích số liệu và viết báo cáo dự án.

Tin tức - Sự kiện