Nhảy đến nội dung
Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Đợt 1/2024
Hạn chót nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 12/01/2024
Tuyển dụng giảng Viên chuyên luyện đề Tiếng Anh APTIS

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tuyển dụng chuyên viên đào tạo tại SDTC
Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 31/7/2023
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SDTC
Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh - Trợ lý kế toán
Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên trung tâm SDTC -TDTU
Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 1/4/2023
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SDTC
Vị trí công việc: Thực tập sinh - Trợ lý kế toán
Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên
Hạn cuối nôp hồ sơ: 18/12/2022
Tuyển dụng Cộng tác viên
Ưu tiên Sinh viên TDTU ứng tuyển vị trí này. Hạn nộp: trước 24/06/2022
Tuyển dụng Nhân viên chiêu sinh (Mảng Ngoại ngữ)
Hạn nộp hồ sơ trước 16h ngày 21/10/2020