Nhảy đến nội dung
Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên
Hạn cuối nôp hồ sơ: 18/12/2022
Tuyển dụng Cộng tác viên
Ưu tiên Sinh viên TDTU ứng tuyển vị trí này. Hạn nộp: trước 24/06/2022
Tuyển dụng Nhân viên chiêu sinh (Mảng Ngoại ngữ)
Hạn nộp hồ sơ trước 16h ngày 21/10/2020
Tuyển dụng nhân viên dự án cộng đồng
Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2019
Cơ hội trở thành thực tập sinh dự án tại SDTC
Thời hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019
Thư mời ứng tuyển thực tập sinh dự án
Thời gian: từ tháng 9-/2019 – 06/2020
Thư mời ứng tuyển cán bộ SDTC

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc ĐH Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển dụng một vị trí nhân viên phụ trách 2 mảng

Tuyển dụng vị trí nhân viên SDTC
Hạn cuối nộp hồ sơ 16/6/2016