Nhảy đến nội dung
Tuyển dụng nhân sự dự án hợp tác giữa SDTC và quỹ JIFF
Chuyên gia Tư vấn viết bài đăng báo chí và chuyên gia Tư vấn xây dựng mô hình
Tuyển dụng Nhân viên chiêu sinh (Mảng Ngoại ngữ)
Hạn nộp hồ sơ trước 16h ngày 21/10/2020
Tuyển dụng nhân viên dự án cộng đồng
Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2019
Cơ hội trở thành thực tập sinh dự án tại SDTC
Thời hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019
Thư mời ứng tuyển thực tập sinh dự án

Dự án Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 sáng ki

Thư mời ứng tuyển cán bộ SDTC

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc ĐH Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển dụng một vị trí nhân viên phụ trách 2 mảng

Tuyển dụng vị trí nhân viên SDTC
Hạn cuối nộp hồ sơ 16/6/2016