Nhảy đến nội dung

Khóa sắp khai giảng

Khóa sắp khai giảng

Chiêu sinh các khóa học bồi dưỡng "Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học, trung học sơ sở và trung học phổ thông"
Khai giảng dự kiến:Ngày 25/06/2021 (Học Tối T2-4-6) & Ngày 26/06/2021 (Học Cả ngày T7&CN)
Thông báo đăng ký khóa tiếng Trung Nhật Hàn đợt tháng 6/2021

THÔNG BÁO

ĐỢT TỔNG KHAI GIẢNG HÈ - THÁNG 6/2021

Thông báo chiêu sinh khóa "Chuyên viên nhân sự" tháng 5/2021
Đăng ký trước ngày 5/05/2021 để nhận ưu đãi