Nhảy đến nội dung

Khóa sắp khai giảng

Khóa sắp khai giảng

LUYỆN THI TOEIC 500+, 600+ KHÓA THÁNG 6/2018
Tổng khai giảng: 04/06/2018, Tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 (18h-20h30).
KHÓA HỌC "CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ" THÁNG 4/2018
KHAI GIẢNG: 02/4/2018, THỜI GIAN: Tối thứ 2,4,6 (từ 18h – 21h00)
KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Trung tâm SDTC - Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiến hành tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Bất động sản theo chương trình của Bộ Xây dựng. Lịch khai giảng gần nhất: 09/7/2018
ĐĂNG KÝ ÔN LUYỆN IELTS THÁNG 11/2018
Hạn cuối đăng ký: 09/11/2018