Nhảy đến nội dung

Tổ chức các khóa học “Huấn luyện Giảng viên nội bộ; kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” năm 2021 cho cán bộ chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề… thuộc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC)

Sáng ngày 04/5/2021, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức lễ khai giảng các khóa học “Huấn luyện Giảng viên nội bộ; kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho các học viên là Chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề… của các đơn vị thành viên thuộc EVNHCMC tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Với mục tiêu của khóa học là:

- Nắm được kiến thức và các kỹ năng sư phạm cơ bản một cách hiệu quả.
- Tạo dựng được phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, truyền đạt bài giảng hấp dẫn.
- Tổ chức được lớp học theo hướng tích cực hóa người học.
- Sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học hiện đại nhằm phát huy được tính tích cực chủ động của người học.
- Vận dụng được một số kỹ thuật về công nghệ thông tin để hỗ trợ đắc lực trong việc cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, …

Quý anh chị học viên chụp hình lưu niệm:

Hinh 4

Hinh 3

Hình ảnh học viên đang trao đổi, thảo luận nhóm:

hinh 2

Hinh 5

Hinh 1