Nhảy đến nội dung
dfhwa2q
Cuộc thi viết “Chia sẻ động lực và hành trình thay đổi bản thân”
TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN CẢM HỨNG với Cuộc thi viết “Chia sẻ động lực và hành trình thay đổi bản thân” diễn ra từ ngày 14/11/2022
sdye
Khai mạc khóa tập huấn "KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN" đợt 2 cho trẻ em gái tại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề
Ngày 29/10/2022, hành trình của khóa tập huấn “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” đợt 2 đã mở ra với nhiều mong đợi...
dsg
Kết thúc khóa tập huấn "Kỹ năng lãnh đạo bản thân" đợt 1 cho trẻ em gái tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
Ngày 09/10/2022, hành trình của khóa tập huấn “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” đợt 1 đã khép lại để lại nhiều kết quả đáng mừng...
Lễ khởi động dự án: "Hòa nhập xã hội bền vững cho trẻ em gái tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thông qua phát triển kỹ năng lãnh đạo bản thân về nghề nghiệp dựa trên điểm mạnh"
Ngày 24/9/2022, SDTC đã tổ chức thành công lễ khởi động dự án dành cho trẻ em gái tại các cơ sở trợ giúp xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.
Truyền thông/Tư vấn về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế tại TP. Hồ Chí Minh
Sáng ngày 08/9/2019, Dự án LAMICO thuộc Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (SDTC)...
Lễ giới thiệu dự án hợp tác giữa SDTC và quỹ EU JULE JIFF
Ngày 29/6, SDTC đã thành công tổ chức lễ giới thiệu dự án dành cho lao động di cư trên địa bàn TP. HCM