Nhảy đến nội dung
Lễ khởi động dự án: "Hòa nhập xã hội bền vững cho trẻ em gái tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thông qua phát triển kỹ năng lãnh đạo bản thân về nghề nghiệp dựa trên điểm mạnh"
Ngày 24/9/2022, SDTC đã tổ chức thành công lễ khởi động dự án dành cho trẻ em gái tại các cơ sở trợ giúp xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.
Truyền thông/Tư vấn về quyền trẻ em trong tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế tại TP. Hồ Chí Minh
Sáng ngày 08/9/2019, Dự án LAMICO thuộc Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội (SDTC)...
Lễ giới thiệu dự án hợp tác giữa SDTC và quỹ EU JULE JIFF
Ngày 29/6, SDTC đã thành công tổ chức lễ giới thiệu dự án dành cho lao động di cư trên địa bàn TP. HCM
Dự án cộng đồng từ SDTC được tổ chức OXFAM tài trợ thực hiện
Chỉ 14 trong số 60 đề xuất được chọn bởi Ban chỉ đạo dự án
Tiếp Viện hợp tác phát triển Châu Âu (IECD)
Hai bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực phát triển kỹ năng, hướng dẫn khởi nghiệp cho sinh viên