Nhảy đến nội dung

Kỹ năng mềm Học sinh – Sinh viên

Kỹ năng mềm Học sinh – Sinh viên

Lộ trình đào tạo tiếng Nhật
Chuẩn JLPT N5, N4, N3,...
Lộ trình Luyện thi IELTS
Từ cơ bản đến nâng cao (Tổng quát, Pre, 4.0, 5.0, 6.0)
Khóa học Thiết kế đồ họa
Khi bạn biết thiết kế đồ họa và thể hiện ý tưởng, hầu như cơ hội việc làm của bạn trở nên rộng mở và đầy triển vọng
Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch Nội địa/Quốc tế
Khóa học được sự cho phép của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Khóa học Chuyên viên nhân sự
Học cách quản lý nhân sự, nâng cao khả năng ứng dụng, triển khai, tối ưu và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự của doanh nghiệp