Nhảy đến nội dung

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

Khóa học "Bồi dưỡng Nghiệp vụ Điều hành Du lịch Nội địa/Quốc tế"
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa. Những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế” theo quy định
Khóa học "Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch Nội địa/Quốc tế"
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa. Những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế” theo quy định.
Khóa học “Giải pháp tăng năng suất lao động”
Được tổ chức cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Khóa học “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập”
Tổ chức cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)