Nhảy đến nội dung

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THEO MÔ HÌNH HIỆN ĐẠI” CHO EVN TP.HCM

Từ ngày 31/10/2018 đến 01/11/2018 diễn ra khóa học "Nghiệp vụ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo mô hình hiện đại" do 

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM KẾT HỢP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ LÀM VIỆC ĐỘC LẬP” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)

Từ 04/06/2018 đến 31/08/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đúc Thắng đã tổ chức 7 lớp về “Kỹ năng sư phạm kết

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO DOANH NGHIỆP 2018” TẠI TỈNH GIA LAI
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp”
KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Trung tâm SDTC - Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiến hành tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Bất động sản theo chương trình của Bộ Xây dựng. Lịch khai giảng gần nhất: 09/7/2018
KHÓA HỌC "BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM" DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Viện Nghiên cứu Sư phạm – Đại học Sư phạm Hà Nội chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng”.
KHÓA HỌC "CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ" THÁNG 4/2018
KHAI GIẢNG: 02/4/2018, THỜI GIAN: Tối thứ 2,4,6 (từ 18h – 21h00)