Nhảy đến nội dung

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO DOANH NGHIỆP 2018” TẠI TỈNH GIA LAI

Vào ngày 20/7/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh

TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM KẾT HỢP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ LÀM VIỆC ĐỘC LẬP” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)

Từ 04/06/2018 đến 31/08/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đúc Thắng đã tổ chức 7 lớp về “Kỹ năng sư phạm kết

KHÓA HỌC “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THEO MÔ HÌNH HIỆN ĐẠI” CHO EVN TP.HCM

Từ ngày 31/10/2018 đến 01/11/2018 diễn ra khóa học "Nghiệp vụ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo mô hình hiện đại" do 

CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG–HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÁNG 01/2019

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG –