Nhảy đến nội dung
Thông báo đăng ký khóa tiếng Trung Nhật Hàn đợt tháng 6/2021

THÔNG BÁO

ĐỢT TỔNG KHAI GIẢNG HÈ - THÁNG 6/2021

Tổng khai giảng dự kiến: 07/6/2021

Mở đăng ký: từ 04/5 đến 28/5/2021

=> Link đăng ký: https://forms.gle/XVRjeiuXhtSF4nMY6

Ưu đãi học phí: giảm 200.000đ khi đóng trước 28/5/2021

Các lịch học sẽ mở:

- Tối thứ 2,4,6 (18h-20h15)

- Tối thứ 3,5,7 (18h-20h15)

- Sáng thứ 7,CN (8h30 - 11h30)

Các ngoại ngữ, trình độ khai giảng:

Subscribe to Khóa sắp khai giảng