Nhảy đến nội dung
Chiêu sinh lớp Luyện thi Aptis cấp tốc
Lịch khai giảng dự kiến: 18/12/2023. Ưu đãi cho học viên: khi đóng học phí trước 17h00 ngày 08/12/2023.
Thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học” – K05.2023
Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học” – K05.2023
Thông báo: Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng" - Khóa 05.2023 (Tháng 10/2023)

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”- Khóa 05/2023  với những nội dung như sau:

1. Thời lượng: Khoảng 02 tháng

2. Nội dung khóa học: Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo thông tư số 12/2013/QĐ-BGDĐT (Đính kèm)

Subscribe to Khóa sắp khai giảng