Nhảy đến nội dung
Thông báo: Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng" - Tháng 11/2021 – Học Online
Khai giảng chính thức khóa 7.2021: 29/11/2021 (học tối T2-4-6). Gia hạn đăng ký và hoàn thành học phí trước 15h00 ngày 05/12/2021
Thông báo chiêu sinh khóa học “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế” tháng 11/2021
Khai giảng chính thức: 10/11/2021 (học từ 18h00 - 20h30 tối thứ 2,4,6)
Subscribe to Khóa sắp khai giảng