Nhảy đến nội dung
Chiêu sinh khóa tiếng Trung, Nhật, Hàn đợt tháng 10/2020

1. Tổng khai giảng: 26/10/2020

   Thời gian đăng ký và hoàn tất học phí: 25/09/2020 - 16/10/2020

📝Lịch học đợt này:

- Tối thứ 2,4 (18h - 20h15)
- Tối thứ 3,5 (18h - 20h15)
- Tối thứ 4,6 (18h - 20h15)  

- Sáng thứ 7,CN (8h15 - 11h30)

Thông báo chiêu sinh "Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên"
Đăng ký : Trước 17h00 ngày 09/10/2020
Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính
Hạn cuối đăng ký: Trước 17h00 ngày 02/10/2020
KHÓA LUYỆN THI TOEIC THÁNG 9/2020
Hạn cuối ghi danh: 16/9/2020
Subscribe to Khóa sắp khai giảng