Nhảy đến nội dung
Thông báo khóa Luyện thi TOEIC tháng 3/2020
Hạn cuối đăng ký: 21/02/2020
Thông báo chiêu sinh các khóa “Học, ôn thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế khóa tháng 02/2020”

Được sự cho phép của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng chiêu sinh các khóa học “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế và Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/quốc tế” với những nội dung như sau:

A. NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ

     1. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA HỌC

Thông báo hội thảo "Tinh thần khởi nghiệp" ngày 26/11/2019
Hội thảo tổ chức tại Phòng D0105 - Cơ sở Tân Phong
Thông báo khai giảng lớp "Lập và phân tích báo cáo tài chính tháng 12/2019"

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của học viên, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thông báo chiêu sinh khóa học “Lập và phân tích báo cáo tài ­chính” tại TP.

Thông báo khai giảng lớp “Ôn thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế khóa tháng 11/2019”

Được sự cho phép của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội -

Subscribe to Khóa sắp khai giảng