Nhảy đến nội dung

Tổ chức các khóa học “Kỹ năng sư phạm; kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho cán bộ chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề…thuộc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC)

Từ ngày 27/8 đến ngày 11/10/2019 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức 06 khóa học về “Kỹ năng sư phạm; kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho các học viên là Chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề… của các đơn vị thành viên thuộc EVNHCMC tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khóa học diễn ra trong 06 ngày.

Các khóa học nhằm mục tiêu:

  • Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của quản trị rủi ro
  • Hiểu được quy trình quản trị rủi ro, nhận diện và đo lường, đánh giá các rủi ro trong hoạt động của đơn vị EVNHCMC
  • Ứng dụng được một số công cụ, phương pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động Quản trị rủi ro của EVNHCMC
  • Nắm được kiến thức và các kỹ năng sư phạm cơ bản một cách hiệu quả (Tâm lý người học, kỹ năng xây dựng nội dung, kỹ năng thiết kế bài giảng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giao tiếp sư phạm hiệu quả,...)
  • Tạo dựng được phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, truyền đạt bài giảng hấp dẫn.
  • Tổ chức được lớp học theo hướng tích cực hóa người học.
  • Sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học hiện đại nhằm phát huy được tính tích cực chủ động của người học.
  • Biết cách sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên Thư viện tại TDTU.
  • Vận dụng được một số kỹ thuật về công nghệ thông tin để hỗ trợ đắc lực trong việc cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, nhằm thay đổi không khí của lớp học, góp phần phát triển tư duy bậc cao và trí sáng tạo cho người học.
  • Sản phẩm đầu ra cụ thể cho từng học viên khi kết thúc lớp: Lớp tập huấn theo hướng học viên phải báo cáo được những nội dung do EVNHCMC yêu cầu (chia các tổ báo cáo, yêu cầu có laptop hoặc ít nhất 2 người/1 laptop để khi tập huấn tạo ra sản phẩm, học theo phương pháp tích cực, đưa ra các tình huống minh họa thực tế,...).

 Một số hình ảnh khóa học:

IMG_7291.JPGIMG_7347.JPG70340138_2651023578276054_3661919597952499712_n.jpg