Nhảy đến nội dung

Tổ chức các khóa học “Quản trị rủi ro” cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)

Vào các ngày 16, 17/4; 08, 09/5; 14, 15/5; 21, 22/5 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức 04 khóa học về “Quản trị rủi ro” cho các học viên là Trưởng, phó phòng các ban Kinh doanh, ban Kế hoạch, ban Kỹ thuật, ban Giám sát thu mua điện, ban Vật tư, ban tổ chức và nhân sự, ban Quản lý dự án… các đơn vị thành viên thuộc EVNHCMC tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khóa học diễn ra trong 02 ngày.

Các chủ đề các khóa học gồm:

  • Quản trị rủi ro trong sản xuất kinh doanh
  • Quản trị rủi ro nguồn nhân lực
  • Quản trị rủi ro tài chính
  • Quản trị rủi ro xây dựng

Các khóa học nhằm mục tiêu:

  • Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của quản trị rủi ro
  • Hiệu được quy trình quản trị rủi ro, nhận diện và đo lường, đánh giá các rủi ro trong hoạt động của đơn vị EVNHCMC
  • Ứng dụng được một số công cụ, phương pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động Quản trị rủi ro của EVNHCMC

 Một số hình ảnh khóa học:

fd04c30ff550100e4941.jpg

Chuyên gia Trần Thanh Quang – tập huấn viên của khóa học

57247080_574486203045074_8052657002431643648_n.jpg

 

57503174_2139075169716634_1763366061085818880_n.jpg

 

57534086_390100481585637_2118507135741460480_n.jpg

 

57591514_1563504380448434_1956478489477513216_n.jpg

58379033_798977920458897_5251734036425998336_n.jpg

Học viên cảm ơn tập huấn viên sau khóa tập huấn thành công