Nhảy đến nội dung

Tổ chức hơn 636 khóa đào tạo nâng cao năng lực

Qua 16 năm hoạt động, SDTC đã tổ chức hơn 300 khóa đào tạo, nâng cao năng lực cho các đối tượng là cộng đồng, sinh viên, doanh nghiệp, các Sở - Ban - Ngành - LĐLĐ như:

  • CỘNG ĐỒNG, SINH VIÊN

- Khóa Kỹ năng quản lý, Viết dự án xin tài trợ

- Kỹ năng gây quỹ

- Quan hệ đối ngoại

- Luyện thi Toeic, IELTS, Thiết kế đồ họa

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Nhật, Hàn từ cơ bản đến nâng cao

- Môi giới, Điều hành sàn giao dịch Bất động sản

- Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa/quốc tế

- Nghiệp vụ sư phạm

- Kế toán trưởng

 

  • DOANH NGHIỆP

- Nghiệp vụ công đoàn cơ sở

- Văn hóa doanh nghiệp

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng giao tiếp

- Giám đốc điều hành

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng giải quyết xung đột

 

  • SỞ - BAN - NGÀNH - LĐLĐ

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ công đoàn

- Nâng cao năng lực quản lý về phát triển du lịch

- Hội nhập kinh tế quốc tế

- Đánh giá tác động của dự án, chính sách

- Kiến thức quản lý, phát triển đô thị thông minh

- Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ chủ chốt