Nhảy đến nội dung

Tổ chức khóa học “Nghiệp vụ Lễ tân và Tổ chức sự kiện” cho Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/10 và 24/10/2019 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức khóa học “Nghiệp vụ lễ tân và tổ chức sự kiện” cho các cán bộ làm công tác lễ tân, tổ chức sự kiện, hội nghị, văn phòng cơ quan Tổng công ty và các đơn vị.

Mục tiêu khóa học nhằm:

  • Giúp học viên hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, các tiêu chí quan trọng của một lễ tân chuyên nghiệp.
  • Giới thiệu những quan niệm về thẩm mỹ, đạo đức, tác phong của lễ tân trong     sự kiện.
  • Trang bị cho đội ngũ lễ tân các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, cách phục vụ, ứng xử tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng.
  • Trang bị cho học viên nền tảng kiến thức và các kỹ năng về tổ chức sự kiện, từ đó có thể điều hành và tổ chức sự kiện một cách chuyên nghiệp.

  •  

%C3%A1dfas.jpg

TS. Hoàng Xuân Phương – Giảng viên chuyên đề “Tổ chức sự kiện” của khóa học

d%E1%BA%A7.jpg

ThS. Phan Thị Hồng Dung – Giảng viên chuyên đề “Nghiệp vụ lễ tân” của khóa học