Nhảy đến nội dung

Tổ chức khóa học "Vai trò của tổ chức CĐ dưới tác động của cuộc CMCN 4.0 và Hiệp định CPTPP" cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2019 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức 02 khóa học “Vai trò của tổ chức Công đoàn dưới tác động của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và Hiệp định CPTPP”.

Các khóa học nhằm mục tiêu:

  • Trang bị cho học viên về vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ người lao động, vận động người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với những thay đổi của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  • Ngoài ra còn cung cấp cho học viên những nội dung cam kết trong Hiệp định CPTPP về lao động và Công đoàn; cơ hội và thách thức đối với Công đoàn trong hiện tại và tương lai.
  • Sau khóa học, học viên thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin đến các cấp       Công đoàn trong tỉnh.

Một số hình ảnh của khóa học: