Nhảy đến nội dung

Tổ chức khóa học về “Nghiệp vụ cán bộ công đoàn” cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành tại Gia Lai

Từ 18/09/2018 đến 31/12/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học về “Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn” cho các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các Công đoàn cơ sở khu vực Hành chính sự nghiệp, trực thuộc Công đoàn ngành và tương đương tại nhiều huyện: Huyện Đăk Đoa, huyện Kbang, huyện Krông Pa, huyện Chư Prông,… Tổng cộng tổ chức 10 khóa học (mỗi khóa học diễn ra trong 3 ngày).

Mục tiêu của khóa học nhằm:

  • Trang bị kiến thức, phương pháp hoạt động cho đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng được yêu cầu của đoàn viên, Công nhân viên chức lao động và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
  • Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn, quy định mới trong tổ chức Công đoàn.

Một số hình ảnh khóa học:

5-1.jpg5-2.jpg5-3.jpg5-4.jpg