Nhảy đến nội dung

Tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước về du lịch” cho Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

     Vào sáng ngày 23/11/2021, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước về du lịch”.

 

5

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng       

Đến dự lễ khai giảng ngày hôm nay có: TS. Trần Trọng Đạo, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng; TS. Tăng Hữu Tân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã Hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận và đặc biệt là sự có mặt của các anh chị học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo cấp huyện/thị xã/thành phố, lãnh đạo cấp Phòng và Ban quản lý các khu, điểm du lịch thuộc tỉnh Bình Thuận.

2

TS. Trần Trọng Đạo, Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

phát biểu tại buổi khai giảng lớp học

 

   Tại buổi khai giảng lớp học, TS. Trần Trọng Đạo đã đánh giá rất cao sự nỗ lực của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã cùng với Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã Hội để tổ chức lớp học “Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước về du lịch” từ ngày 23/11/2021 - 25/11/2021 trong tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại.

3

Ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận phát biểu khai giảng lớp học

 

Phát biểu khai giảng lớp học, Ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Du lịch sẽ bổ sung thêm một số kiến thức mới để tỉnh Bình Thuận thực hiện và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy về Phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lớp học diễn ra trong 03 ngày, trong đó có 02 ngày học với các chuyên gia người nước ngoài – thông qua hình thức phiên dịch trực tiếp, học viên sẽ được trang bị và giới thiệu đầy đủ các nội dung chương trình theo yêu cầu đặt ra, gồm: 

       - Cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực du lịch; nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng kết nối, xây dựng sản phẩm du lịch; kỹ năng triển khai thực hiện ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn.

       - Nhận thức rõ vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch của tỉnh.

       - Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về khu du lịch (công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ, đề xuất phương hướng, kế hoạch trong công tác quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương).

       - Từ đó, học viên có thể xây dựng mô hình tổ chức quản lý khu du lịch tại địa phương hiệu quả.