Nhảy đến nội dung

Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

THÔNG BÁO

Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời lượng học              : Khoảng 2.5 tháng

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH (240 TIẾT)

Phần

Nội dung

Số tiết

I.

Nền hành chính nhà nước

88

II.

Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

28

III.

Những kỹ năng cơ bản

90

IV.

Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng

34

 

3. Khai giảng dự kiến       : 11/10/2020 (Lịch học vào các buổi Thứ 7 & CN)

4. Thời hạn đăng ký         : Trước 17h00 ngày 02/10/2020

 ==> Link đăng ký: Tại đây (bấm vào) hoặc: https://bom.to/UYP6sMI

5. Học phí                           : 4.400.000đ/học viên (Lớp tối thiểu 50 học viên)

(Chưa bao gồm tài liệu, chứng chỉ, chi phí hỗ trợ đào tạo,...)

**Giảm 15% học phí cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại TDTU

6. Địa điểm học                : Trường Đại học Tôn Đức Thắng

                                           19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

 

7. Hồ sơ và thủ tục đăng ký

- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (photo công chứng);

- Quyết định cử đi học, xác nhận của cơ quan, đơn vị;

- 02 ảnh 3x4.

8. Liên hệ đăng ký

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Phòng E0011, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6670 0567 – 0945 318 171 (Đ/c Văn), Số nội bộ: 611

Email: sdtc@tdtu.edu.vn  - Website: sdtc.tdtu.edu.vn

Trân trọng./.