Nhảy đến nội dung

Đội ngũ và năng lực Giảng viên

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG TRUNG

STT Giảng viên Học hàm - Học vị
1 Nguyễn Hạnh Nam Thùy Thạc sĩ
2 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang Thạc sĩ
3 Nguyễn Thị Thiên Phượng Thạc sĩ
4 Lương Diệu Vinh Thạc sĩ
5 Lê Thị Ngọc Sương Thạc sĩ
6 Vương Lệ Thu Thạc sĩ
7 Lê Ngọc Hiếu Thạc sĩ
8 Tăng Kim Đào Thạc sĩ
9 Đoàn Thị Nam Phương Cử nhân

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG HÀN

STT Giảng viên Học hàm - Học vị
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tiến sĩ
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sĩ
3 Nguyễn Lê Bích Trâm Cử nhân
4 Oh Bum Suk Giảng viên bản ngữ
5 Jang Suk Man Giảng viên bản ngữ
6 Shim Huyn Ok Giảng viên bản ngữ

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG NHẬT

STT Giảng viên Học hàm - Học vị
1 Nguyễn Hồng Phú Cử nhân
2 Nguyễn Thị Nguyệt Quế Cử nhân
3 Nguyễn Thị Ngọc Hân Cử nhân

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP TIẾNG ANH (TOEIC, IELTS, ...)

STT Giảng viên Học hàm - Học vị
1 Đỗ Cẩm Tú Cử nhân
2 Phạm Minh Dạ Yến Cử nhân
3 Phạm Minh Huy Cử nhân
4 Lê Thị Thu Hiền Cử nhân
5 Phạm Thị Bích Huyền Cử nhân
6 Lê Đình Mai Thu Cử nhân
7 Nguyễn Phú Đại Thạc sĩ

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM VÀ NGHIỆP VỤ

STT Giảng viên Học hàm - Học vị
1 Tống Xuân Tám Phó Giáo sư. Tiến sĩ
2 Đặng Thiện Ngôn Phó Giáo sư. Tiến sĩ
3 Hà Tài Sáu Tiến sĩ
4 Nguyễn Thị Minh Tiến sĩ
5 Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sĩ
6 Hà Trung Thành Thạc sĩ
7 Tô Nhi A Thạc sĩ
8 Lê Thị Thương Thạc sĩ
9 Trần Thanh Quang Thạc sĩ
10 Nguyễn Văn Ngoan Luật sư