Nhảy đến nội dung

Giới thiệu Trung tâm SDTC

 

1/Lịch sử hình thành

Năm 2004, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng và tổ chức phi chính phủ quốc tế Education for Development (EFD) đã cùng nhau thực hiện một dự án đào tạo nâng cao năng lực cho các nhân viên công tác xã hội tại Việt Nam, đây chính là tiền thân của Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) như hiện nay. Dự án ngày kết thúc vào cuối năm 2008 nhưng SDTC vẫn tiếp tục hoạt động đào tạo nâng cao năng lực theo yêu cầu. Bắt đầu là một phần của một dự án quốc tế, SDTC đã phát triển theo hướng độc lập, tự chủ và mở rộng hoạt động đào tạo. Từ năm 2009, sứ mạng mà SDTC không còn là các lớp đào tạo năng lực riêng cho nhân viên công tác xã hội nữa, mà hướng đến cung cấp những dịch vụ chất lượng cao và phù hợp trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ, tham vấn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dự án….cho các đối tác liên quan nhằm giúp họ đạt hiệu quả cao trong công việc hiện tại và thăng tiến hơn trong tương lai. Với những kinh nghiệm và kỹ năng quản lý tích luỹ được, từ đây hoạt động của SDTC đã phát triển một cách độc lập tự chủ về tài chính. Bên cạnh đó, SDTC đã bổ sung thêm một số nội dung phù hợp và mở rộng đối tượng học viên là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ sở giáo dục, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ/phi chính phủ trong và ngoài nước, cơ quan Đoàn thể, Liên đoàn Lao động, Sở ban ngành, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu từ năm 2009 đến nay.

2/Chức năng

SDTC có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và cập nhật kiến thức; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tổ chức hội thảo; tư vấn; thực hiện các dự án; hợp tác, liên kết; góp vốn, tiếp nhận tài trợ, tài trợ; giới thiệu việc làm; tư vấn du học; giới thiệu và tổ chức thực tập, kiến tập, tuyến điểm,…; giao lưu đa văn hóa; thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; hỗ trợ khởi nghiệp,… cho các cơ sở giáo dục, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ/phi chính phủ trong và ngoài nước, cơ quan Đoàn thể, Liên đoàn Lao động, Sở ban ngành, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu,…

3/Sứ mạng

Thông qua các dịch vụ về tập huấn, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng và thực hiện điều tra nghiên cứu kinh tế xã hội, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng/ người hưởng lợi các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhằm giúp họ cải thiện năng lực làm việc và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do và bình đẳng.

4/Lĩnh vực hoạt động

4.1 Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ/ chứng nhận các nội dung, khóa học,… thuộc các lĩnh vực theo chức năng và nhiệm vụ của SDTC (khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội, kỹ thuật, kỹ năng mềm/nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, pháp luật,...)

- Tổ chức và liên kết hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước có chức năng nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ/chứng nhận như:

+ Các chương trình nâng cao năng lực, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, giáo viên, cán bộ của các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của pháp luật,…

+ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức gồm: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công chức cấp sở theo chuyên môn nghiệp vụ và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao,…

+ Các chương trình bồi dưỡng liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh; kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán; tư vấn tài chính, bồi dưỡng kế toán trưởng,…

+ Các chương trình kỹ năng sống cho cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giảng dạy, học sinh và sinh viên (công tác chủ nhiệm, giáo dục hướng nghiệp, công tác trợ lý thanh niên, các kỹ năng bổ trợ và quản lý hoạt động kỹ năng sống,…); đào tạo nghề công tác xã hội,…

+ Các chương trình kỹ năng, nghiệp vụ,…cho cán bộ Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động các tỉnh, các Doanh nghiệp, cơ quan Đoàn thể,…

+ Hành nghề môi giới Bất động sản và Điều hành sàn giao dịch Bất động sản.

+ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế và nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa/ quốc tế.

+ Các chương trình về các lĩnh vực: an toàn và vệ sinh lao động, môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hệ thống, ISO,…

- Tổ chức và liên kết hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, ôn thi và cấp chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông và áp dụng các chương trình mới cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước:

+ Chương trình Tiếng Anh: trình độ A, B, C, Anh văn thiếu nhi (theo quy định của Bộ GD&ĐT); ôn thi Tiếng Anh chuẩn quốc tế (TOEIC, IELTS, TOEFL, PET, KET,…) hoặc theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR); tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành,…

+ Chương trình khác: tổ chức giảng dạy, ôn thi và đánh giá năng lực ngoại ngữ (Trung, Nhật, Hàn, Thái, Pháp,…) và tiếng Việt theo đặt hàng của các nhân và đối tác có nhu cầu.

+ Chương trình ôn thi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản và nâng cao, thực hành kế toán - tin học.

+ Chương trình Tin học ứng dụng (đồ họa, vẽ kỹ thuật, lập trình, Internet): Photoshop, Illustrator, Corel Draw, AutoCAD,  Revit Mep, quản trị mạng, an ninh mạng, Testing, Automation Test,…; lập trình các ngôn ngữ cấp cao như C++, C#, Java, ASP.Net, PHP,… để ứng dụng trong thiết kế, phát triển website,…

+ Chương trình kỹ năng Tin học: kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Microsoft Office); kỹ năng sử dụng Multimedia (đa phương tiện) trong thiết kế, phát triển các sản phẩm phần mềm ứng dụng,…

+ Các chương trình Ngoại ngữ - Tin học khác theo quy định của Bộ GD&ĐT và pháp luật.

+ Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến Ngoại ngữ - Tin học như biên dịch, phiên dịch,… hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm,…

+ Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông khác đáp ứng nhu cầu của người học.

4.2 Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, dịch vụ

- Tổ chức thực hiện và hợp tác các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn, đánh giá, khảo sát, thăm dò, điều tra xã hội, báo cáo phân tích thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội, kỹ thuật,…(nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, du lịch, pháp luật...).

- Tham mưu, tư vấn, ứng dụng khoa học cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ thuật và các vấn đề khác.

- Tổ chức các hoạt động học thuật, học tập và trao đổi kinh nghiệm, giao lưu đa văn hóa, trao đổi học viên với các cá nhân, đơn vị, tổ chức nhằm giúp học viên trong và ngoài nước có cơ hội thực hành ngôn ngữ, giao lưu và tìm hiểu về đa văn hóa.

- Nghiên cứu, xây dựng, hoạch định chính sách, hoạch định chiến lược phát triển thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, địa lý, môi trường, xây dựng, kỹ thuật,...

- Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, giáo trình nhằm phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

- Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các cá nhân và tổ chức.

- Giới thiệu việc làm; tư vấn du học; giới thiệu và tổ chức thực tập, kiến tập, tuyến điểm,… theo từng môn học học/chương trình đào tạo,… cho người học và đơn vị có nhu cầu trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4.3 Công tác hợp tác, liên kết tổ chức các chức năng hoạt động

- Hợp tác và liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm thực hiện các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của SDTC cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

- Ký kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để tham gia đào tạo,          bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức các môn học, chuyên đề,… theo từng chuyên ngành theo yêu cầu.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ,… với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

4.4 Thực hiện các dự án

- Hợp tác và triển khai tiếp nhận các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để triển khai thực hiện các dự án trong nước và quốc tế.

- Tài trợ thực hiện các dự án theo khả năng của SDTC.                                               

4.5 Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ SDTC, Điều lệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------