Nhảy đến nội dung

Khai giảng các lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về du lịch và xúc tiến du lịch năm 2023”


Sáng ngày 25/9/2023, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (SDTC - TDTU) phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi khai giảng các lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch và xúc tiến du lịch năm 2023” cho các cán bộ công chức, viên chức quản lý nhà nước về du lịch các cấp tỉnh, huyện, xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên được cung cấp kiến thức hiểu biết cần thiết liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch; các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch một cách hiệu quả; nâng cao nhận thức vai trò quan trọng của phát triển du lịch để xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng thị trường. Các lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh trong hoạt động về du lịch. Ngoài những kiến thức về lý thuyết, các lớp bồi dưỡng còn lồng ghép các bài thực hành, thảo luận nhóm những nội dung thực tế gặp tại đơn vị.
Các lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.


Một số hình ảnh của lớp học:


1

Ông Nguyễn Hồng Hậu - Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ khai giảng

 

3

Thẻ