Nhảy đến nội dung

Khai giảng khóa “Bồi dưỡng công tác quản lý, tổ chức và kỹ năng lập đề án triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công”

Vào ngày 06 & 07/07/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng công tác quản lý, tổ chức và kỹ năng lập đề án triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công”.

  • Tham dự khóa học gồm có Lãnh đạo các Sở và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh Bình Thuận; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế; Lãnh đạo và kế toán trưởng các trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Các trưởng phòng thuộc Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;Lãnh đạo và phụ trách kế toán Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm dạy nghề thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.
  • Trong chương trình, học viên được bồi dưỡng theo từng chuyên đề: Chủ trương tự chủ và các căn cứ pháp lý, Kỹ năng lập đề án triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công, Thực tế vận hành cơ chế tự chủ, Chia sẻ kinh nghiệm quản trị TDTU.
  • Sau khi hoàn thành khóa học học viên có thể viết được đề án triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị mình công tác; hiểu về các chủ trương và căn cứ pháp lý khi triển khai thực hiện cơ chế tự chủ

Một số hình ảnh khóa học

 

IMG_9905.JPG

GS. Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

IMG_9903.JPG

 

IMG_9917.JPG