Nhảy đến nội dung

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng tại Gia Lai năm 2020

Sáng 22/7/2020, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (SDTC - TDTU) phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng đánh gia sau đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác đào tạo tại Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Gia Lai

 

Khóa học nhằm giúp học viên:

  • Hiểu được nội hàm khái niệm đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

  • Nắm được các phương pháp, kỹ năng đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  • Sử dụng được các công cụ để đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Một số hình ảnh của khóa học:

Nguyen Huu Cuong

TS. Nguyễn Hữu Cương - Báo cáo viên SDTC 

khoa hoc

khoa hoc 2