Nhảy đến nội dung

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức; kỹ năng phân tích, mô tả công việc và đánh giá hiệu quả công việc trong cơ quan Hành chính”

Từ ngày 28/06 đến 30/06/2018, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã khai giảng khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức; kỹ năng phân tích, mô tả trong công việc và đánh giá hiệu quả công việc trong cơ quan hành chính” dành cho các Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng tổ chức, Chánh văn phòng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Trưởng phòng nội vụ và Chánh văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Mục tiêu khóa học nhằm nắm được phương pháp đánh giá khoa học từ hiệu quả công việc và công tác tổ chức cần làm để hoàn thiện công tác tổ chức tại đơn vị. Đồng thời hiểu được kỹ năng phân tích, xây dựng và mô tả được vị trí việc làm để có thể phân công, phân nhiệm nhân lực tối ưu.

 

Một số hình ảnh của khóa học

TS. Nguyễn Văn Nhứt

Hình 1- Đại diện học viên (phải) phát biểu cảm ơn TS.Nguyễn Văn Nhứt (trái)- GV khóa học

IMG_9869.JPG

Hình 2 - Lớp học chụp ảnh lưu niệm