Nhảy đến nội dung

Khóa học bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại Bình Thuận

Từ ngày 10/9/2018 đến 11/9/2018, Trung tâm SDTC – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận mở lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn” cho đội ngũ cán bộ Công đoàn.

b%C3%ACnh%20thuan%201.jpgb%C3%ACnh%20thuan%202.jpgbinh%20thuan%203.jpgb%C3%ACnh%20thuan%204.jpg

(Hình ảnh được cập nhập từ lớp học)

Mục tiêu của khóa học này:

- Tập trung trang bị kiến thức cho cán bộ Công đoàn về Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.
- Hướng dẫn chuyển giao các kỹ năng, truyền đạt kinh nghiệm trong việc áp dụng pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn xảy ra đối với cán bộ Công đoàn trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động. 
- Cung cấp thêm kiến thức về vai trò và tầm quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời kì đổi mới đất nước.

Sau 02 ngày tập huấn, khóa học này đã đem đến những kiến thức bổ ích và thực tế cho Quí học viên. Bên cạnh đó, giảng viên được học viên đánh giá cao về trình độ chuyên môn và tác phong giảng dạy. Đây được xem là thành công mà khóa học đem lại.