Nhảy đến nội dung

Khóa học "Bồi dưỡng Kế toán trưởng - Hành chính sự nghiệp"

KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG –

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

1. Mục tiêu:

Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng và những người đang công tác trong lĩnh vực có liên quan.

 2. Đối tượng học: 

  • Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán.
  • Cán bộ quản lý, kế toán trưởng, những người làm công tác kế toán trong các doanh nghiệp, cơ quan chưa có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng.
  • Đối với học viên tốt nghiệp Đại học yêu cầu có 02 năm công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán; Học viên tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN yêu cầu có 03 năm công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán.

3. Nội dung học: gồm 10 chuyên đề theo quy định của Bộ tài chính

4. Giảng viên    : Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành tâm huyết trong các lĩnh vực kế toán, tài chính hiện đang giảng dạy tại các trường Đại học và các tập đoàn kinh tế lớn có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh.

5. Địa điểm học: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP. HCM

6. Liên hệ ghi danh: 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỄN XÃ HỘI (SDTC)

PHÒNG E0011 - ĐH Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP HCM

Hotline: (028) 667 00567