Nhảy đến nội dung

Khóa học "Chuyên viên nhân sự"

Các bạn sinh viên khác ngành mong muốn tìm hiểu về các hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý nhân viên, phương pháp làm việc, tạo lập kế hoạch và học cách quản lý nhân sự,có khả năng ứng dụng, triển khai và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự hiện thời của doanh nghiệp.

 1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:  

  • Học viên nắm bắt được lý thuyết cơ bản và thực hành các chức năng chủ yếu của hoạt động Quản trị Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  • Nhận diện các khó khăn trong quá trình áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp và cách thức vượt qua
  • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu để rèn luyện và áp dụng trong công việc

  2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

  • Nhân viên đang làm việc trong phòng nhân sự tại các doanh nghiệp muốn tìm hiểu sâu hơn về nghề và học hỏi kinh nghiệm tự các chuyên gia trong nghành.
  • Khóa học được thiết kế cho tất cả các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực Quản trị Nhân sự và mong muốn làm việc tại mảng Nhân sự sau khi tốt nghiệp.
  • Các bạn sinh viên khoa QTKD, Ngoại ngữ với chứng chỉ Chuyên viên Nhân sự là một lợi thế khi xin việc.

  3. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

SỐ BUỔI MÔN HỌC

NỘI DUNG

3 Luật Lao động 1. Khái niệm, vai trò

2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động

3. Chế độ, chính sách: thời gian làm việc, nghỉ phép, nghỉ lễ,…

4. Bài tập thực tiễn

5. Thi kết thúc môn học

1 Bảo hiểm xã hội 1. Khái niệm, vai trò

2. Các loại bảo hiểm phổ biến

3. Chế độ, chính sách: lệ phí bảo hiểm, thời gian tham gia bảo hiểm,…

4. Bài tập thực tiễn

5. Thi kết thúc môn học

3 Chuyên đề Tiền lương 1. Khái niệm, vai trò

2. Các cách tính lương phổ biến: dựa trên  thời gian làm việc, sản phẩm, thâm niên,…

3. Bài tập thực tiễn

4. Thi kết thúc môn học

7 Quản trị nguồn nhân lực 1. Khái niệm, vai trò

2. Đánh giá và xếp loại nhân viên

3. Đào tạo và phát triển nhân viên

4. Xác định nhu cầu và tuyển dụng nhân sự

5. Bài tập thực tiễn

6. Thi kết thúc môn học

2 Văn hóa doanh nghiệp 1. Khái niệm, vai trò

2. Giới thiệu, so sánh các văn hóa doanh nghiệp khác nhau trên thế giới
3. Áp dụng những khía cạnh của văn hóa doanh nghiệp vào thực tế

4 Nghệ thuật lãnh đạo & xử lý xung đột trong doanh nghiệp 1. Khái niệm, vai trò

2. Những yếu tố cần có của nhà lãnh đạo

3. Xử lý tình huống, xung đột trong doanh nghiệp
4. Bài tập thực tiễn

 

– THỜI LƯỢNG: 60 tiết (20 buổi)

– THỜI GIAN: Tối thứ 2,4,6 (từ 18h – 21h00)

– HỌC PHÍ: 1,600,000 VNĐ

ƯU ĐÃI

  • Giảm 10% cho sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng;
  • Giảm thêm 5% cho sinh viên ký túc xá trường ĐH Tôn Đức Thắng hoặc nhóm đăng ký 5 người trở lên;
  •   Áp dụng thêm học bổng, voucher của trung tâm.

 CHỨNG NHẬN: Sau khi kết thúc khóa học, những học viên tham gia đầy đủ sẽ được cấp chứng nhận của trung tâm.

Phí cấp chứng nhận  50,000 đồng/ học viên.