Nhảy đến nội dung

Khóa học “Giải pháp tăng năng suất lao động”

Từ 19/06/2018 đến 13/07/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức 3 khóa học về “Giải pháp tăng năng suất lao động” cho các học viên là Các cấp lãnh đạo và quản lý, chuyên viên… các đơn vị thành viên thuộc EVNHCMC tại Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khóa học diễn ra trong 3 ngày.

Mục tiêu của khóa học nhằm:

    • Chia sẻ cho học viên một số kinh nghiệm về giải pháp tăng năng suất lao động của một số nước trên thế giới và trong nước.
    • Giúp thúc đẩy học viên không ngừng nâng cao kiến thức, tay nghề để có thể áp dụng và đề ra một số giải pháp tăng năng suất lao động của đơn vị mình.
    • Tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

 Một số hình ảnh khóa học:

evn%201.jpgevn%202.jpgevn%203.jpgevn%204.jpgevn%205.jpg