Nhảy đến nội dung

Khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp 2018”

Vào ngày 20/7/2018 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai khai giảng khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp” dành cho các Lãnh đạo điều hành doanh nghiệp, Quản lý cấp trung và các cá nhân mong muốn phát huy tiềm năng lãnh đạo trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mục tiêu khóa học Giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực; phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức. Đồng thời, xây dựng lực lượng các Giám đốc chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ quản lý, phát triển khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chương trình học được phân thành từng chuyên đề, nội dung mang tính thực tiễn với những giải pháp và chiến lược, áp dụng thực hành trong kinh doanh.

Một số hình ảnh của khóa học

1.jpg2.jpg7.jpg6.jpg

6.jpg