Nhảy đến nội dung

Khóa học hành nghề môi giới bất động sản

 

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định “Bắt đầu từ ngày 01/01/2009 tất cả cá nhân, tổ chức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tham gia khóa đào tạo về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản”.

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiến hành tổ chức lớp về bất động sản theo chương trình của Bộ Xây khai giảng vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 vừa qua. Sau đây là ảnh những học viên tham gia buổi học thực hành.

ttc1.jpgttc2.jpgttc3.jpgttc4.jpg

(Hình ảnh được chụp từ buổi học- sinh viên đến thực tập tại TTC Land)