Nhảy đến nội dung

Khóa học “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập”

Từ 04/06/2018 đến 31/08/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đúc Thắng đã tổ chức 7 lớp về “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập” cho các học viên là cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), các cá nhân được đề cử công nhận chuyên gia và công nhân lành nghềcủa EVNHCMC tại Tổng công ty điện lực thành phố Hồ chí Minh và Đại học Tôn Đức Thắng tại cơ sở Tân Phong, Quận 7. Mỗi khóa học diễn ra trong 6 ngày.

Mục tiêu của khóa học nhằm:

  • Giúp học viên nắm được kiến thức và các kỹ năng sư phạm cơ bản một cách hiệu quả.
  • Giúp học viên tạo dựng được phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, truyền đạt bài giảng hấp dẫn.
  • Giúp học viên sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học hiện đại nhằm phát huy được tính tích cực chủ động của người học.
  • Giúp học viên biết cách tổ chức lớp học theo hình thức học tập trực tuyến E-learning.
  • Giúp học viên biết cách sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên thư viện tại TDTU.
  • Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên vận dụng được một số kỹ thuật về công nghệ thông tin trong việc cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), lấy người học làm trung tâm, nhằm thay đổi không khí của lớp học, góp phần phát triển tư duy bậc cao và trí sáng tạo cho người học.

Một số hình ảnh khóa học:

IMG_9758.JPG

IMG_9763.JPG

IMG_9803.JPG

IMG_9930.JPG

IMG_9934.JPG