Nhảy đến nội dung

Khóa học “Nghiệp vụ công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực theo mô hình hiện đại”

Từ ngày 31/10/2018 đến 01/11/2018 diễn ra khóa học "Nghiệp vụ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo mô hình hiện đại" do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức dành cho Trưởng và Phó Phòng TCNS (hoặc Trưởng và Phó Phòng HCTH - phụ trách công tác TCNS) các đơn vị; chuyên gia quản trị nguồn nhân lực.

Mục đích khóa học được xác định là sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Hệ thống tiêu chuẩn năng lực.
  • Bản đồ hóa lộ trình công danh.
  • Đánh giá năng lực đội ngũ phục vụ các mục tiêu đào tạo và lập kế hoạch nguồn lực.
  • Lộ trình thăng tiến nghề nghiệp cá nhân.
  • So sánh năng lực hiện tại với năng lực yêu cầu cho các vị trí cao hơn trên lộ trình nghề nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể (master plan) và ngân sách đào tạo.
  • Kỹ năng coaching, định hướng nghề nghiệp cho Người quản lý/Người làm nhân sự.

Một số hình ảnh từ khóa học:

13-1.jpg

13-2.jpg
Học viên trao đổi cùng giảng viên, TS. Phan Quốc Tấn
13-3.jpg13-5.jpg