Nhảy đến nội dung

Lễ ký kết hợp tác Sử dụng và Phát triển ứng dụng LAMICO

Vào chiều ngày 12/01/2021, tại Thủ đô Hà nội đã diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Trường Đại học Tôn Đức Thắng (SDTC-TDTU) và Hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam (VAVETSOW) với mục tiêu nhằm nhân rộng kết quả của dự án "Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho lao động di cư và con em họ tại TP. Hồ Chí Minh”.

1

TS. Nguyễn Hải Hữu - Phó chủ tịch VAVETSOW (bên trái)

 và TS. Tăng Hữu Tân - Giám đốc SDTC (bên phải) cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Nội dung hợp tác gồm:

1. Giới thiệu ứng dụng LAMICO trong hệ thống và mạng lưới của các bên đối tác

2. Sử dụng ứng dụng LAMICO như một kênh thông tin, tư vấn trong các hoạt động có liên quan.

3. Chia sẻ thông tin, hoạt động và cập nhật dữ liệu lên ứng dụng LAMICO liên quan đến việc đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em trong các gia đình công nhân tại Hà Nội.

4. Phát triển đối tượng sử dụng ứng dụng đối với phụ huynh của trẻ em nhập cư trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

 

2

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau khi lễ ký kết