Nhảy đến nội dung
Chiêu sinh khóa tiếng Trung, Nhật, Hàn đợt tháng 03/2021
Thời gian đăng ký và hoàn tất học phí: trước 05/03/2021
Chiêu sinh khóa tiếng Trung, Nhật, Hàn đợt tháng 10/2020

1. Tổng khai giảng: 26/10/2020

   Thời gian đăng ký và hoàn tất học phí: 25/09/2020 - 16/10/2020

📝Lịch học đợt này:

- Tối thứ 2,4 (18h - 20h15)
- Tối thứ 3,5 (18h - 20h15)

Lộ trình đào tạo tiếng Nhật (chuẩn JLPT N5, N4, N3,...)

 

Lo trinh tieng NHAT

1. JLPT LÀ GÌ?

日本語能力試験(にほんごのうりょくしけん) hay tên trong tiếng Anh là Japanese Language Proficiency Test (JLPT), tiếng Việt gọi là kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật.

Đây là kỳ thi đánh giá tiếng Nhật nổi tiếng, phổ biến và có uy tín nhất hiện hay. J

Subscribe to Tiếng Nhật