Nhảy đến nội dung
Thông báo chiêu sinh khóa ngoại ngữ tháng 9/2022
Ngày tổng khai giảng: 26/9/2022
Đăng ký học tiếng Trung - Nhật - Hàn đợt tháng 4/2022
Dành cho người mới bắt đầu. Thời gian đăng ký: trước 10/4/2022
Thông báo chiêu sinh các khóa ngoại ngữ Trung - Nhật - Hàn đợt tháng 02/2022
Hạn cuối đăng ký: 13/02/2022 - Tổng khai giảng: 28/02/2022
Trung tâm tiếng Trung quận 7 - TP. HCM
Lựa chọn học tiếng Trung ở quận 7, TP. HCM là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều bạn học sinh - sinh viên, người đi làm, ...
Chiêu sinh khóa tiếng Trung, Nhật, Hàn đợt tháng 5/2021
Hạn cuối nhận đăng ký: 23/4/2021
Chiêu sinh khóa tiếng Trung, Nhật, Hàn đợt tháng 03/2021
Thời gian đăng ký và hoàn tất học phí: trước 05/03/2021
Subscribe to Tiếng Trung quận 7