Nhảy đến nội dung
CHIÊU SINH CÁC LỚP “LUYỆN THI TOEIC” KHÓA THÁNG 8/2018
Hạn cuối đăng ký: 06/08/2018
LUYỆN THI TOEIC 350+, 500+, 600+

 

Nhằm giúp sinh viên đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thì TOEIC quốc tế, trung tâm SDTC tổ chức Luyện thi TOEIC với nội dung đào tạo như sau:​

1. Nội dung khóa học:

- Toeic căn bản (Basic TOEIC): dành cho các bạn muốn ôn lại kiến thức toàn diện do kỹ năng, kiến thức tiếng Anh còn hạn chế. Học xong lớp này, học viên có thể đăng ký vào lớp Toeic 500+  để tăng cường giải đề và ôn tập kỹ năng làm bài.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TOEIC 2 KỸ NĂNG VÀ TOEIC 4 KỸ NĂNG?
Chúng ta hay nghe những câu như “đi thi Toeic”, “mình cần Toeic 500 điểm” hay “trường mình yêu cầu Toeic 4 kỹ năng để xét tốt nghiệp ra trường”.
LUYỆN THI TOEIC 500+, 600+ KHÓA THÁNG 6/2018
Tổng khai giảng: 04/06/2018, Tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 (18h-20h30).
Subscribe to TOEIC