Nhảy đến nội dung

Thông báo khóa Luyện thi TOEIC tháng 5/2020

1. Thông tin tổng khai giảng:

- Ngày khai giảng: 18/5/2020

- Hạn cuối nhận đăng ký: 08/5/2020

- Ngày kiểm tra đầu vào dự kiến: 16/5/2020

=>  Link đăng ký khóa học: https://forms.gle/BXBnb6e9YT38ABUA9

2. Lộ trình Luyện thi và Học phí:

Lo trinh hoc phi TOEIC

3. Ưu đãi khóa học:

Miễn phí kiểm tra năng lực tiếng anh đầu khóa và cuối khóa học (nhằm sắp xếp lớp đúng năng lực học viên).

Miễn phí tài liệu toàn khóa học

- Học tại tòa nhà E (phòng đa phương tiện, có máy lạnh)

 

4. Thông tin liên hệ ghi danh:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

PHÒNG E0007 (TÒA NHÀ E - ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG)

Hotline: 028 2242 6789

Email: sdtc@tdtu.edu.vn      Website: sdtc.tdtu.edu.vn